Soudní dvůr EU zamítl žaloby Maďarska a Polska proti mechanismu podmíněnosti

Date:

Evropský soudní dvůr

Soud v plném rozsahu zamítl žaloby Maďarska a Polska vůči takzvanému mechanismu podmíněnosti. Soudci Soudního dvora EU tak následovali doporučení generálního advokáta Campose Sáncheze-Bordonu, který začátkem prosince prohlásil, že žaloby Maďarska a Polska proti režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie v případě porušení zásad právního státu je třeba zamítnout.

Pravicové vlády obou zemí tvrdily, že takové jednání nemá náležitý právní základ. Maďarsko i Polsko patří mezi velké příjemce eurofondů. V posledních letech však čelí kritice orgánů EU za jejich údajný odklon od základních principů demokratických hodnot.

Soud upozornil, že mechanismus podmíněnosti plateb byl přijat na vhodném právním základě, je slučitelný s postupem podle článku 7 Smlouvy o EU a respektuje hranice pravomocí svěřených Unii, jakož i zásadu právní jistoty.

Nařízení, kterým se stanoví režim podmíněnosti, přijal Evropský parlament a také Rada EU v prosinci 2020. Nařízení umožňuje Radě EU na návrh Evropské komise pozastavit platby z rozpočtu Unie nebo stopnout schvalování programů financovaných z jejího rozpočtu.

Maďarsko i Polsko v březnu 2021 podaly k Soudnímu dvoru EU žaloby, kterými se domáhaly neplatnosti tohoto nařízení. Žaloby odůvodnily absencí vhodného právního základu ve Smlouvách o EU a obcházením postupu stanoveného v článku 7 Smlouvy o EU, překročením pravomocí Unie a porušením zásady právní jistoty. Na žádost europarlamentu Soudní dvůr projednal žaloby ve zkráceném soudním řízení a odmítl je ve všech bodech.

Soud připomněl, že vzájemná důvěra mezi členskými státy je založena na respektování společných hodnot, na nichž je Unie založena. Zároveň tyto hodnoty definují samotnou identitu Unie a jejich respektování představuje podmínku pro využívání všech práv vyplývajících z uplatňování Smluv. Unie proto musí v rámci svých pravomocí tyto hodnoty chránit, uvedl soud.

Porušení zásad právního státu v některém z členských států může podle soudu také ohrozit finanční zájmy Unie.

Leyenová: Eurokomise bude jednat rázně

Rozsudek Soudního dvora EU potvrdil postoj Evropské komise, prohlásila její předsedkyně Ursula von der Leyenová s tím, že exekutiva EU bude jednat rázně v případě nerespektování zásad právního státu.

„Soud potvrzuje zákonnost tohoto důležitého nástroje, který nám umožňuje lépe chránit rozpočet EU a finanční zájmy Unie před porušováním zásad právního státu,“ uvedla šéfka eurokomise v oficiálním prohlášení.

Podle jejích slov tento mechanismus zajišťuje, že rozpočet Unie bude v souladu se zásadami řádného finančního řízení ve prospěch všech evropských občanů. „Komise nyní důkladně zanalyzuje odůvodnění rozsudků a jejich možný vliv na další kroky, které podnikneme podle tohoto nařízení,“ vzkázala von der Leyenová. Upřesnila, že na základě rozsudků exekutiva EU již v následujících týdnech přijme pokyny k uplatňování mechanismu v praxi.

Zároveň uvedla, že Eurokomise pečlivě sleduje situaci ve všech členských státech eurobloku od vstupu nařízení v platnost a důkladně posuzuje některé případy.

Politický verdikt?

Negotiation of Russia and European Union. Statesman or politicians with clasped hands.

Maďarská ministryně spravedlnosti Judit Vargová v reakci na rozhodnutí Soudního dvora uvedla, že jde o politický verdikt. „Toto rozhodnutí je jasným důkazem, že Brusel zneužívá své pravomoci. Verdikt je dalším vyvíjením nátlaku na naši zemi za to, že minulé léto jsme přijali zákon na ochranu dětí,“ reagovala Vargová ve svém statusu.

\“Byrokratická elita nedokáže přijmout svobodné rozhodnutí a ani názor Maďarů,\“ zdůraznila šéfka resortu justice.

Polsko verdikt Soudního dvora EU označilo za útok na suverenitu země. „Dnes musíme společně čelit tomuto útoku na naši suverenitu. Polsko musí hájit svou demokracii před očerňováním, které nám chce vzít naše právo na sebeurčení,“ komentoval na sociální síti Twitter náměstek polského ministra spravedlnosti Sebastian Kaleta.

- Reklama -pr článek

Nové příběhy

Další články autora
Katka

Co dělat po negativní zkušenosti s obchodem

Všichni jsme pouze lidé, a tak se nám ne...

Kvalitní batohy a rezervoáry CamelBak pro vaše pohodlí i na daleké trasy na kole

Většina cyklistů, kteří chtějí podat co největší výkon a ujet...

Renovace laku auta – dejte sbohem zašlému autolaku

Nejen u starších vozidel se lze setkat s lakem,...